Thép hình (H,I,U,V)

THÉP HÌNH U140 - XÀ GỒ U140

THÉP HÌNH U140 - XÀ GỒ U140

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

258 Lượt xem

Xem chi tiết
 THÉP HÌNH U150 - XÀ GỒ U150

THÉP HÌNH U150 - XÀ GỒ U150

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

304 Lượt xem

Xem chi tiết
 THÉP HÌNH U160 - XÀ GỒ U160

THÉP HÌNH U160 - XÀ GỒ U160

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

247 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH U180 - XÀ GỒ U180

THÉP HÌNH U180 - XÀ GỒ U180

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

218 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH U200 - XÀ GỒ U200

THÉP HÌNH U200 - XÀ GỒ U200

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

225 Lượt xem

Xem chi tiết
 THÉP HÌNH U250 - XÀ GỒ U250

THÉP HÌNH U250 - XÀ GỒ U250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

208 Lượt xem

Xem chi tiết
 THÉP HÌNH U250 - XÀ GỒ U250

THÉP HÌNH U250 - XÀ GỒ U250

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

208 Lượt xem

Xem chi tiết
 THÉP HÌNH U300 - XÀ GỒ U300

THÉP HÌNH U300 - XÀ GỒ U300

Thép hình U300,thép hình chữ U, hay xà gồ U, xà gồ chữ U, Thép hình U300 -...

191 Lượt xem

Xem chi tiết
 THÉP HÌNH U400 - XÀ GỒ U400

THÉP HÌNH U400 - XÀ GỒ U400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

202 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH CHỮ U200 / XÀ GỒ U200 TIÊU CHUẨN SS400, A36, Q235B, CT3

THÉP HÌNH CHỮ U200 / XÀ GỒ U200 TIÊU CHUẨN SS400, A36, Q235B, CT3

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

1224 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP XÀ GỒ U49, U50, U63, U64, U65, U75, U80, U100, U120, U125 TIÊU CHUẨN SS400

THÉP XÀ GỒ U49, U50, U63, U64, U65, U75, U80, U100, U120, U125 TIÊU CHUẨN SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

211 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP XÀ GỒ U140, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U380, U400 TIÊU CHUẨN SS400

THÉP XÀ GỒ U140, U150, U160, U180, U200, U250, U300, U380, U400 TIÊU CHUẨN SS400

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

284 Lượt xem

Xem chi tiết

Support Online(24/7) 0916186682