Thép hình (H,I,U,V)

THÉP HÌNH CHỮ U - U XÀ GỒ TIÊU CHUẨN ASTM A36

THÉP HÌNH CHỮ U - U XÀ GỒ TIÊU CHUẨN ASTM A36

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

421 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH THANH U ASTM A36 / XÀ GỒ CHỮ U ASTM A36

THÉP HÌNH THANH U ASTM A36 / XÀ GỒ CHỮ U ASTM A36

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

442 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH U TIÊU CHUẨN JIT G3101 / XÀ GỒ CHỮ U TIÊU CHUẨN JIT G 3101

THÉP HÌNH U TIÊU CHUẨN JIT G3101 / XÀ GỒ CHỮ U TIÊU CHUẨN JIT G 3101

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

485 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH CHỮ U TIÊU CHUẨN  Q235 / XÀ GỒ U TIÊU CHUẨN 235

THÉP HÌNH CHỮ U TIÊU CHUẨN Q235 / XÀ GỒ U TIÊU CHUẨN 235

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

470 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH THANH U S355JR, THÉP XÀ GỒ U S355JR

THÉP HÌNH THANH U S355JR, THÉP XÀ GỒ U S355JR

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

636 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP XÀ GỒ U - THÉP HÌNH CHỮ U

THÉP XÀ GỒ U - THÉP HÌNH CHỮ U

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

1583 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP XÀ GỒ U - THÉP HÌNH CHỮ U

THÉP XÀ GỒ U - THÉP HÌNH CHỮ U

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

1583 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH CHỮ U

THÉP HÌNH CHỮ U

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

976 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH U

THÉP HÌNH U

Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U Thép hình U là thép hình...

580 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH CHỮ U SS400, THÉP HÌNH U TIÊU CHUẨN JIS G3101

THÉP HÌNH CHỮ U SS400, THÉP HÌNH U TIÊU CHUẨN JIS G3101

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu hàng chính phẩm: THÉP HÌNH U SS400,...

814 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP HÌNH I150X75X7X6000

THÉP HÌNH I150X75X7X6000

Thép Nguyễn Minh chuyên THÉP HÌNH I150X75X7X6000, THÉP HÌNH I150X75X7X12000mm được...

869 Lượt xem

Xem chi tiết
thép hình I100x50x4.5x6000mm

thép hình I100x50x4.5x6000mm

Công Ty Thép Nguyễn Minh chuyên thép hình I100x50x4.5x6000mm, thép hình I100 mạ...

1135 Lượt xem

Xem chi tiết

Support Online(24/7) 0916186682