Thép ống đúc, ống hàn

thép ống phi 13, thép ống đúc

thép ống phi 13, thép ống đúc

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 13...

500 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 42, ống đúc 42

thép ống đúc phi 42, ống đúc 42

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 42...

546 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 49, ống đúc 49

thép ống đúc phi 49, ống đúc 49

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 49...

411 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 60, ống đúc 60

thép ống đúc phi 60, ống đúc 60

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 60, DN50, 2inch nhập...

383 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 73, ống thép 73

thép ống đúc phi 73, ống thép 73

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 73, DN65, 21/2inch nhập...

479 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 76, ống thép 76

thép ống đúc phi 76, ống thép 76

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 76, DN65, 21/2inch nhập...

442 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 90, ông thép 90

thép ống đúc phi 90, ông thép 90

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 90, DN80, 3inch nhập...

627 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 102, ống thép 102

thép ống đúc phi 102, ống thép 102

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 102, DN90, 31/2inch nhập...

313 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 114, ống thép 114

thép ống đúc phi 114, ống thép 114

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 114...

297 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 141, ống thép 141

thép ống đúc phi 141, ống thép 141

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 141.3, DN125, 5inch nhập...

293 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 219, thép ống 219

thép ống đúc phi 219, thép ống 219

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc, thép ống đúc phi 219...

284 Lượt xem

Xem chi tiết
thép ống đúc phi 273, ông thép 273

thép ống đúc phi 273, ông thép 273

Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép ống đúc, Thép ống đúc phi 273,...

303 Lượt xem

Xem chi tiết

Support Online(24/7) 0916186682