Sản phẩm

THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU CHẤT LƯỢNG CAO

THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU CHẤT LƯỢNG CAO

THÉP NGUYỄN MINH: CHUYÊN CUNG CẤP ỐNG HÀN, THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU: THÉP...

4 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 Dày 15.88LY

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 Dày 15.88LY

Công ty thép nguyễn minh chuyên cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x15.88LY, THÉP...

4 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x12.70LY

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x12.70LY

Công ty thép nguyễn minh chuyên cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x12.70LY, THÉP...

3 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x9.53LY

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x9.53LY

Công ty thép nguyễn minh chuyên cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x9.53LY, THÉP...

5 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x6.36LY

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x6.36LY

Công ty thép nguyễn minh chuyên cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3x6.36LY, THÉP...

6 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 tiêu chuẩn ASTM A53 - ASTM  A106 - ASTM API5L

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 tiêu chuẩn ASTM A53 - ASTM A106 - ASTM API5L

Công ty thép nguyễn minh chuyên cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 tiêu chuẩn...

7 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 DÀY 6.36LY/ 9.53LY/ 12.70LY/ 15.88LY/ 19.05LY

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 DÀY 6.36LY/ 9.53LY/ 12.70LY/ 15.88LY/ 19.05LY

Công ty thép nguyễn minh chuyên cung cấp : THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 DÀY 6.36LY/...

10 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X28.26ly

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X28.26ly

Công ty Thép Nguyễn Minh Chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X28.26ly, THÉP...

9 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X14.27ly

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X14.27ly

Công ty Thép Nguyễn Minh Chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X11.24ly, THÉP...

10 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X10.97ly

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X10.97ly

Công ty Thép Nguyễn Minh Chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X10.97ly, THÉP...

10 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X7.11ly

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X7.11ly

Công ty Thép Nguyễn Minh Chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3X7.11ly, THÉP...

7 Lượt xem

Xem chi tiết
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3 dày 7.11ly/ 10.97ly/ 14.27ly/ 18.26ly/ 21.95ly

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3 dày 7.11ly/ 10.97ly/ 14.27ly/ 18.26ly/ 21.95ly

Công ty Thép Nguyễn Minh Chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3 dày 7.11ly/ 10.97ly/...

6 Lượt xem

Xem chi tiết

Support Online(24/7) 0916186682