THÉP TẤM S355M

Thép tấm S355, Thép tấm S355, Thép tấm S355M, Thép tấm S355ML, Tấm S355, tấm S355M, tấm S355ML, Thép tấm S355J2, thép tấm S355JR, thép tấm S355J0, thép tấm S355J2 , Thép tấm S355J2, thép tấm S355JR, thép tấm S355J0, thép tấm S355J2 là thép tấm cán nóng,là thép hợp kim thấp cường độ cao theo tiêu chuẩn Châu Âu bao gồm bốn trong số sáu “các bộ phận” trong tiêu chuẩn EN10025-2 :2004. Với sức cong bề mặt tối thiểu 345N/mm2, đáp ứng được yêu cầu về thành phần hóa học và các tính chất vật lý tương tự như ASTM A572 và ASTM A709.

Mác thép tương đương: BS4360 Gr50B; BS4360 Grade50D; BS4360 Gr50DD; DIN 17100 ST52-3; ASTM A572-50;JIS G3106 SM490; JIS 3101 SS490; ABS EH36; LRS EH36.

Giới thiệu sản phẩm

 

THÉP TẤM S355M

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
STEEL PLAIN STEEL, CAST STEEL, FREE-MACHINING STEEL
1,0332 St14 14491CR 1008  
1,1121 Ck10 040A10 1010 S10C
1,0721 10S20 210M15 1108  
1,0401 C15 080M15 1015 S15C
1,0402 C22 050A20 1020 S20C, S22C
1,1141 Ck15 080M15 1015 S15C
1,0036 USt37-3      
1,0715 9SMn28 230M07 1213 SUM22
1,0718 9SMnPb28   12L3 SUM22L
1,0501 C35 060A35 1035 S35C
1,0503 C45 080M46 1045 S45C
1,1158 Ck25 070M25 1025 S25C
1,1183 Cf35 060A35 1035 S35C
1,1191 Ck45 080M46 1045 S45C
1,1213 Cf53 060A52 1050 S50C
1,5415 15Mo3 1501-240 ASTMA204GrA  
1,5423 16Mo5 1503-245-420 4520 SB450M
1,0050 St50-2     SM50YA
1,7242 16CrMo 4      
1,7337 16CrMo 4 4   A387Gr.12Cl  
1,7362 12CrMo 19 5 3606-625    
1,0060 St60-2     SM570
1,0535 C55 070M55 1055 S55C
1,0601 C60 080A62 1060 S60C
1,1203 Ck55 070M55 1055 S55C
1,1221 Ck60 080A62 1060 S58C
1,1545 C1051     SK3
1,1545 C105W1     SK3
1,0070 St70-2      
1,7238 49CrMo4      
1,7561 42CrV6      
1,7701 51CrMoV4      

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
LOW-ALLOY STEEL, CAST STEEL, FREE-MACHINING STEEL
1,2067 100Cr6 BL3 L3 SUJ2
1,2210 115CrV3   L2  
1,2241 51CrV4      
1,2419 105WCr6     SKS31
1,2419 105WCr6     SKS31
1,2542 45WCrV7 BS1 S1  
1,2550 60WCrV7   S1  
1,2713 55NiCrMoV6   L6 SKH1;SKT4
1,2721 50NiCr13      
1,2762 75CrMoNiW67      
1,2762 75CrMoNiW67      
1,2842 90MnCrV8 B02 O2  
1,3505 100Cr6 534A99 52100 SUJ2
1,5622 14Ni6   ASTMA350LF5  
1,5732 14NiCr10   3415 SNC415(H)
1,5752 14NiCr14 655M13 3415;3310 SNC815(H)
1,6511 36CrNiMo4 816M40 9840 SNCM447
1,6523 21NiCrMo2 805M20 8620 SNCM220(H)
1,6546 40NiCrMo22 311-TYPE7 8740 SNCM240
1,6582 35CrNiMo6 817M40 4340 SNCM447
1,6587 17CrNiMo6 820A16    
1,6657 14NiCrMo34 832M13    
1,7033 34Cr4 530A32 5132 SCR430(H)
1,7035 41Cr4 530M40 5140 SCR440(H)
1,7045 42Cr4 530A40 5140 SCr440
1,7131 16MnCr5 (527M20) 5115 SCR415
1,7176 55Cr3 527A60 5155 SUP9(A)
1,7218 25CrMo4 1717CDS110 4130 SM420;SCM430
1,7220 34CrMo4 708A37 4137;4135 SCM432;SCCRM3
MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
PLAIN STEEL, CAST STEEL, FREE-MACHINING STEEL
1,7223 41CrMo4 708M40 4140:4142 SCM440
1,7225 42CrMo4 708M40 4140 SCM440(H)
1,7262 15CrMo5     SCM415(H)
1,7335 13CrMo4 4 1501-620-Gr27 ASTMA182 SPVAF12
1,7361 32CrMo12 722M24    
1,7380 10CrMo9 10 1501-622Gr31:45 ASTMA182F.22 SPVA, SCMV4
1,7715 14MoV6 3 1503-660-440    
1,8159 50CrV4 735A50 6150 SUP10
1,8159 50CrV4 735A50 6150 SUP10
1,3501 100Cr2   E50100  
1,5710 36NiCr6 640A35 3135 SNC236
1,5736 36NiCr10   3435 SNC631(H)
1,5755 31NiCr14 653M31   SNC836
1,7733 24CrMoV55      
1,7755 GS-45CrMoV104      
1,8070 21CrMoV511      
1,8509 41CrALMo7 905M39   SACM645
1,8523 39CrMoV139 897M39    
1,2311 40CrMnMo7      
1,4882 X50CrMnNiNbN219      
1,5864 35NiCr18      
HIGH-ALLOY STEEL, CAST STEEL
1,2343 X38CrMoV51 BH11 H11 SKD6
1,2344 X40CrMoV51 BH13 H13 SKD61
1,2379 X155CrVMo121 BD2 D2 SKD11
1,2436 X201CrW12     SKD2
1,2581 X30WCrV93 BH21 H21 SKD5
1,2601 X165CrMoV12      
1,2606 X37CrMoW 51 BH12 H12 SKD62
1,5662 X8Ni9 1501.509;50 ASTMA353 SL9N53
1,5680 12Ni19   2515  
1,3202 S12-1-4-5 BT15    
1,3207 S10-4-3-10 BT42   SKH57
1,3243 S6-5-2-5   T15 SKH55
1,3246 S7-4-2-5      
1,3247 S2-10-1-8 BM42   SKH51
1,3249 S2-9-2-8 BM34 M42  
1,3343 S6-5-2 BM2 M35 SKH9;SKH51

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
STAINLESS STEEL, CAST STEEL
1,4000 X6Cr13 403S17 403 SUS403
1,4001 X6Cr14     410S, 429
1,4002 X6CrAl13 405S17 405 SUS405
1,4006 (G-)X10Cr13 410S21 SUS410 SUS410
1,4016 X8Cr17 430S15 430 SUS430
1,4021 X20Cr13 420S37 420 SUS420J1
1,4027 G-X20Cr14 420C29   SCS2
1,4086 G-X120Cr29 452C11    
1,4104 X12CrMoS17 441S29 430F SUS430F
1,4113 X6CrMo17 434S17 434 SUS434
1,4340 G-X40CrNi274      
1,4417 X2CrNiMoSi195   S31500  
1,4720 X20CrMo13      
1,4724 X10CrA113 403S17 405 SUS405
1,4742 X10CrA118 430S15 430 SUS430
1,4762 X10CrA124   446 SUH446
1,4034 X46Cr13 420S45    
1,4057 X20CrNi17 431S29 431 SUS431
1,4125 X105CrMo17     SUS440C

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
STAINLESS STEEL AND CAST IRON AUSTENITIC STAINLESS STEEL
1,4301 X5CrNi189 304S15 304 SUS304
1,4310 X12CrNi177 301S21 301 SUS301
1,4311 X2CrNiN1810 304S62 304LN SUS304LN
1,4312 G-X10CrNi188 302C25    
1,4350 X5CrNi189 304s31 304  
1,4362 X2CrNiN234   S32304  
1,4401 X5CrNiMo17122 316S16 316 SUS316
1,4404 X2CrNiMo1810 316S12 316L SUS316
1,4410 G-X10CrNiMo189      
1,4429 X2CrNiMoN17133 316S63 316LN SUS316LN
1,4435 X2CrNiMo18143 316S13 316L SCS16
1,4436 X5CrNiMo17133 316S33 316 SUS316
1,4438 X2CrNiMo18164 317S12 317L SUS317L
1,4500 G-X7NiCrMoCuNb2520      
1,4541 X10CrNiMoTi1810 321S12 321 SUS321
1,4450 X10CrNiNb 347S17 347 SUS347
1,4552 G-X7CrNiNb189 347C17    
1,4571 X10CrNiMoTi1810 320S17 316Ti SUS316TI
1,4583 X10CrNiMoNb1812   318  
1,4585 G-X7CrNiMoCuNb1818      
1,4828 X15CrNiSi2012 309S24 309 SUH309
1,4845 X12CrNi2521 310S24 310S SUH310:SUS310S
AUSTENITIC/FERRITIC STAINLESS STEEL (DUPLEX)
1,4460 X8CrNiMo275   S32900 SUS329J1
1,4462 X2CrNiMoN2253      
1,4821 X20CrNiSi254      
1,4823 G-X40CrNiSi274      
GRAY CAST IRON
0,6010 GG10   CLASS20 FC100
0,6015 GG15   CLASS25 FC150
0,6020 GG20   CLASS30 FC200
0,6025 GG25   CLASS35 FC250
0,6030 GG30   CLASS45 FC300
0,6035 GG35   CLASS50 FC350
0,6040 GG40   CLASS55 FC400

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
GRAY CAST IRON WITH NODULAR GRAPHITE
0,7033 GGG35.3     FCD350
0,7040 GGG40 SNG420/12 60-40-18 FCD400
0,7043 GGG40.3 SNG370/17   FCD400
0,7050 GGG50 SNG500/7 80-55-06 FCD500
0,7060 GGG60 SNG600/3   FCD600
0,7070 GGG70 SNG700/2 100-70-03 FCD700
WHITE MALLEABLE CAST IRON
0,8040 GTW-40 W410/4    
0,8045 GTW-45      
0,0855 GTW-55      
0,8065 GTW-65      
0,8135 GTS-35 B340/12 32510  
0,8145 GTS-45 P440/7 40010  
0,8035 GTW-35 W340/3    
0,8155 GTS-55 P510/4 50005  
0,8165 GTS-65 P570/3 70003  
0,8170 GTS-70 P690/2 90001  

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS USA JAPAN
HARDENED MATERIALS WHITE CAST IRON
0,9620 G-X260NiCr42 Grade 2A Ni-Hard 2  
0,9625 G-X330NiCr42 Grade 2B Ni-Hard 1  
0,9630 G-X300CrNiSi952   Ni-Hard 4  
0,9635 G-X300CrMo153      
HARDENED CAST IRON
0,9640 G-X300CrMoNi1521      
0,9645 G-X260CrMoNi2021      
0,9650 G-X260Cr27 Grade 3D A532IIIA25%Cr  
0,9655 G-X300CrMo271      
0,9655 G-X300CrMo271 Grade 3E A532IIIA25%Cr  

 

MATERIAL GRADE COMPARISON TABLE
Material No. Germany DIN GB BS US TRADE DESIGNATION USA JAPAN
HIGH-TEMP ALLOYS SUPER-ALLOYS Fe-BASED
1,4558 X2NiCrAITi3220 NA15 Incoloy 800 N08800  
1,4562 X21NiCrMoCu32287     N08031  
1,4563 X21NiCrMoCuN31274     N08028  
1,4864 X12NiCrSi     330 SUH330
1,4864 X12NiCrSi3616 NA17   N08330 SUH330
1,4958 X5NiCrAITi3120        
1,4977 X40CoCrNi2020        
      A-286 S66286  
      Greek Ascoloy S41800  
      Haynes 556 (HS556) R30556  
      N155 R30155  
SUPER-ALLOYS Co-BASED
      Haynes 188 R30188  
      L605 (Haynes 25) R30605  
      MARM-302, 322, 509    
      Stellite 6, 21, 31    
SUPER-ALLOYS Ni-BASED
2,4360 NiCu30Fe NA13 Monel 400    
2,4610 NiMo16Cr16Ti   Hastelloy C-4    
2,4630 NiCr20Ti HR5,203-4 Nimonic 75 N06075  
2,4642 NiCr29Fe   Inconel 690    
2,4810 G-NiMo30   Hastelloy C N10276  
2,4856 NiCr22Mo9Nb NA21 Inconel 625 N06625  
2,4858 NiCr21Mo NA16 Incoloy 825 N08825  
2,4375 NiCu30AI NA18 Monel K-500    
2,4668 NiCr19FeNbMo   Inconel 718 N07718  
2,4669 NiCr15Fe7TiAI   Inconel X-750 N07750  
2,4685 G-NiMo28   Hastelloy B N10001  
2,4694 NiCr16Fe7TiAI   Inconel 751 N00751  
TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS
3,7025 Ti1 2TA1   R50250  
3,7124 TiCu2 2TA21-24      
3,7195 TiAI3V2.5        
3,7225 Ti1Pd TP1   R52250  
3,7115 TiAI5Sn2        
3,7145 TiAI6Sn2Zr4Mo2Si     R54620  
3,7165 TiAI6V4 TA10-13;TA28 TA10-13;TiAI6V4 R56400  
3,7175 TiAI6V6Sn2   Ti6V6AI2Sn R56620  
3,7185 TiAI4Mo4Sn2 TA45-51;TA57

Sản phẩm khác

Thép tấm A572

Thép tấm A572

Thép tấm A572 là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm:...

2094 Lượt xem

Xem chi tiết
thép tấm A515 Gr60

thép tấm A515 Gr60

Công ty thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép tấm A515 Gr60 được...

2138 Lượt xem

Xem chi tiết
thép tấm SS330

thép tấm SS330

Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu THÉP TẤM SS330 có xuất xứ Trung Quốc, Nga,...

1860 Lượt xem

Xem chi tiết

Support Online(24/7) 0916186682